DỰ ÁN ANTERNATION

DỰ ÁN ANTERNATION
Ngày đăng: 14/03/2023 02:29 PM

[ Văn phòng trendy ] Công ty năng động

Chủ đầu tư : RAVOLUTION MUSIC FESTIVAL

Diện tích : 200m2

Phong cách : TECHOLOGY và FUTURICSTIC

Năm hoàn thành : 2023

Bắt nhịp cùng xu hướng 4.0 TECHOLOGY và FUTURICSTIC có lẽ là 2 phong cách dẫn đầu cho khối văn phòng ngành giải trí và công nghệ vào năm 2023.

Một thiết kế cho văn phòng công ty giải trí concept công nghệ.

Chia sẻ:
Bài viết khác: